Vibrasyonlu Yüzey İşlem Makinaları

Balanssız yükleri ile belirlenen devirlerde dönerek vibrasyon oluşturan motoru vasıtasıyla, içinde bulunan parçaları hareket ettiren makinalardır. Vibrasyonlu yüzey işlemde aşındırıcılara titreşim ve dönme hareketleri ile enerji yüklenir. Bu enerji ile aşındırıcılar hareket eder ve parça yüzeyinde mikro taşlama etkisi yaratır. Hareketi kontrol eden birkaç önemli parametre vardır. Bunlar vibrasyon genliği (3-5mm), frekans ve dönme hızıdır.

Yüzey İşlem

Parçanın yüzeyine istenilen özellikleri vermek için uygulanan yönteme yüzey işlem denir ve parçanın işlem sonrası istenilen özelliklerine göre farklı niteliklerde ve yöntemlerde olabilir. Yüzey işlem sonrası parça ya direkt olarak nihai kullanıma sunulur ya da kaplama tarzı bir işleme tabi tutulur.

Vibrasyonlu yüzey işlem çok çeşitli metal ve metal olmayan parçaların yüzey ve köşelerini istenilen seviyeye getirmek için kullanılan genel bir ifadedir.